درباره آران الکترونیک

شرکت آران الکترونیک سبز مامطیر ، شرکتی فعال در حوزه الکترونیک خودرویی با سابقه همکاری متعدد در پروژه های مختلف با وزارت دفاع ، خودرو ساز های ایران خودرو و سایپا را در کارنامه دارد .

آران الکترونیک در سال 1399 تصمیم به راه اندازی فروشگاه جهت خدمات رسانی به هموطنان عزیز در حوزه الکترونیک خودرویی گرفته است .